Loading...
Blog 2017-05-15T18:56:15+00:00

Fantasy football

  Fantasy football još je jedan zanimljiv način praćenja američkog nogometa. Ovakav princip svoje početke imao je u baseballu i tzv. Rotisserie leagues kao pretečama modernog fantasy-a. Za razliku od baseballa, košarke i hokeja koji

Load More Posts