Loading...

Uganuće gležnja

Uvod Ozljede gležnja nalaze se među najčešćim povredama mišićno-koštanog sustava. Akutna uganuća čine 85% svih ozljeda gležnje, najčešće usljed inverzijske povrede koja uključuje oštećenje lateralnog ligamentarnog kompleksa. Preporuča se funkcionalni tretman koji karakterizira kraće razdoblje

Fantasy football

  Fantasy football još je jedan zanimljiv način praćenja američkog nogometa. Ovakav princip svoje početke imao je u baseballu i tzv. Rotisserie leagues kao pretečama modernog fantasy-a. Za razliku od baseballa, košarke i hokeja koji

Load More Posts