Fantasy football

February 14th, 2017|Fantasy football|

  Fantasy football još je jedan zanimljiv način praćenja američkog nogometa. Ovakav princip svoje početke imao je u baseballu i tzv. Rotisserie leagues kao pretečama